Iz@Tupplurens.se

 

                                                                                            ¤Laxering för att strypa mjölkproduktion                      
                                                                                              Håll igen på maten i några dygn och öka motionen kraftigt                    
            VECKA 1         VECKA2           VECKA3           VECKA4           VECKA5           VECKA6           VECKA7           VECKA8            
                                                                                                                                             
            Kontroll av temp                                                                                                                       
Iza                                                         Mindre mat mer motion                                                                   
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
VALPAR               Besökfritt                               Större utrymme och mer besök                                                             L
                            ¤Kloklippning                                       Avmaskning                  Avmaskning                 Avmaskning       E
                                                            Lära sig att äta själv                                                                    V
                                                                            Utomhusbur                                                         E
            Ögonen är slutna                                                                       Vaccinering                       Vet.besiktning       R
                                            ¤Börjar uppfatta omvärlden=grundläggande av präglingen                                                         A
            15           21   22           28   29           5   6           12   13           19   20           26   27           2   3           10   N
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
            LEVNADSVECKA 1 25   LEVNADSVECKA 2 26   LEVNADSVECKA 3 27   LEVNADSVECKA 4 28   LEVNADSVECKA 5 29   LEVNADSVECKA 6 30   LEVNADSVECKA 7 31   LEVNADSVECKA 8 32   S
                                    S Ö                     M                               M                               V M   V