Maj 2009

En helg bara för barnen och oss vuxna. Farmor gjorde både "katapulten" och "fritt fall" och Daniel fyllde 11 år. Att åka med armarna utsträckta i kättinggungan var nog roligast  tyckte Daniel och Anton.
Härligt att börja dagen med ett effektivt kort träningspass på spår och i vatten. Oftast lägger vi bara ett spår per hund och gång men om något krånglar lägger vi även spår 2. Roligt att se hur de utvecklas från gång till gång. Vi har väntat lite med långa vatten men nu är vi igång även där. Först korta enkla sen långa enkla sen korta svåra och sen långa svåra. Vill helst byta både spårmarker och vatten ofta för att skapa allsidighet och äkta förmåga. Tror att vi är på gång att bli flera som ska träna i lag nu och det känns extra roligt.
Magnus och Vega på besök. Riktigt varmt i vattnet fram mot eftermiddagen och vi fick tom se folk bada.
Doften av sommar, häckande svanar, nyckläckta liv och kajaken som glider varsamt fram i vattnet. Utan att störa naturen gör vi ett par fina vattenarbeten med Räka och Spectra.
Blåsippor, vitsippor och faktiskt den första gullvivan i det fria. Perfekt att löpen sker nu dessutom. Räka startade den 090513 och vi hoppas att Spectra också drar igång nu. Spårträning funkar bra under tiden men långa kalla vattenmoment med apportering får nog vänta lite.
Nu har eftersöksträningen börjat på allvar. Det är viktigt att vi har hundar som förmår att apportera effektivt och därigenom minska onödigt lidande vid jakt likväl som vid  t ex viltskador i trafiken. I elitklass är väl kanske räven av flera skäl den jobbigaste släpspårsapporten. Släpspåret i elitklass är ca 200m långt (medvind) och hunden skall arbeta helt självständigt i god kontakt med detta. I spårslutet skall hunden utan minsta tvekan greppa viltet och snabbt bärga det hem till föraren för att lämna av. Normaltiden för ett bra spår ligger på omkring 2 minuter men kan variera beroende på terräng, väder och vikt. I öppenklass använder vi gärna trut, som ju smakar lite sämre än måsen, är svårare att bära och dessutom håller bättre vid träningen. Spårlängden är även här ca 200m och ett bra spårarbete ligger även här på tider omkring 2 minuter. Lina (minst 5 m) och sele får användas fullt ut i unghundsklass där spåret dessutom är hälften så långt och apporten oftare är mås än trut. I ökl och ekl får hunden arbeta i sele men utan lina. De gånger vi använder sele har vi också ofta en kort lina som vi behåller kvar när hunden "sticker" iväg..
Vid vattenapport i öppen klass får hunden hjälp av både skott och flog. Starten är ca 5 m från strandlinjen och hunden skall förhålla sig lugn tills den får sitt kommando. I elitklass läggs apporten ut i förväg och hunden får startas direkt vid vattenlinjen även fast jag föredrar att starta en bit upp på land. Förmågan att ta dirigering är värdefull.
Utställning! 1:a pris är väl kanske inte drömmålet!