Iz@Tupplurens.se

 

SUCH SJCH Tupplurens Iza Bolliz S28416/2002

 

 

Hon var en lovande valp!!

 

e: J Falkuddens Enok S151 27/2000

Ägare/Förare: Anders Jonsson Kasamark/Umeå

u: SUCH  SJCH Tvärnypets Caztra S23926/95

Ägare Heléne Marklund, Förare Tom Nilsson