STANDARD FÖR KORTHÅRIG VORSTEH FCI nr 119
(Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund)
GRUPP 7

Orginalstandard 1994-07-07 FCI-standard 1995-01-05; Tyska
SKK:S STANDARDKOMMITTÉ 1997-02-19

Informationen hämtad ur SVK Bottenvikens hemsida

URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Tyskland

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Mångsidig jakthund

FCI-KLASSIFIKATION: GRUPP 7, sektion 1 Med arbetsprov

BAKGRUND/ÄNDAMÅL: Rasen har sitt ursprung i de hundar som fram för allt i medel-havsländerna användesvid fågeljakt med nät samt vid jakt med falk. Hundar av denna typ infördes till de Tyska furstehusen från Frankrike, Spanien och Fladern. Hundarnas viktiktigaste förmåga var att stå för vilt, något som blev särskilt uppskattat i och med tillkomsten av den dubbelpipiga jaktbössan (1750). Man fällde "fågeln i uppfloget" framför hunden. Detta var första steget i den korthåriga vorstehhundens övergång från att vara en ren stående fågelhund till dagens mångsidiga jakthund.

Sedan 1897 utges i Tyskland "Avelsbok för tyskt korthår", vilken ursprungligen sammanställdes av prins Albrecht Av Solms-Braunfeld, och som innehöll rasbeskrivning, anatomiska bedömningskriterier och enkla jaktprovsregler.

Standarden fastslår hur korthårig vorsteh skall vara byggd för att kunna uppfylla alla jaktliga krav som ställs på denna mångsidiga jakthund även högt upp i åldern.

Något som blev särskilt uppskattat i och med tillkomsten av den dubbelpipiga jaktbössan (1750). Man fällde "fågeln i uppfloget" framför hunden. Detta var första steget i den korthåriga vorstehhundens övergång från att vara en ren stående fågelhund till dagens mångsidiga jakthund.

Sedan 1897 utges i Tyskland "Avelsbok för tyskt korthår", vilken ursprungligen sammanställdes av prins Albrecht Av Solms-Braunfeld, och som innehöll rasbeskrivning, anatomiska bedömningskriterier och enkla jaktprovsregler.

Standarden fastslår hur korthårig vorsteh skall vara byggd för att kunna uppfylla alla jaktliga krav som ställs på denna mångsidiga jakthund även högt upp i åldern.

HELHETSINTRYCK: Korthårig vorsteh skall vara en ädel och harmoniskt byggd hund. Dess kroppsbyggnad skall borga för styrka, uthållighet och snabbhet. God resning, flytande linjer, torrt huvud, väl buren svans, tätt åtliggande glänsande päls och vägvinnande harmoniska rörelser understryker dess ädelhet.

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN: Kroppslängden skall något överstiga mankhöjden.

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR: Korthårig vorsteh skall vara stabil, balanserad och pålitlig med jämnt temperament, varken nervös eller aggressiv.

HUVUD: Huvudet skall vara torrt, välskuret, varken för lätt eller för tungt och harmoniera med kroppsform och kön

SKALLPARTI: Skallen skall vara tillräkligt bred och lätt välvd med svagt markerad nackknöl. Pannfåran skall inte vara för djup. Ögonbrynsbågarna skall vara svagt markerade.

STOP: Stopet skall vara måttligt markerat.

NOSTRYFFEL: Nostryffeln skall vara något framträdande. Näsborrarna skall vara tillräkligt vida och breda. Färgen är oftast, endast hos hundar med vit grundfärg är köttfärgad eller fläckig nostryffel tillåten.

NOSPARTI: Nospartiet skall vara långt, brett, djupt och kraftigt. Nosryggen skall från sidan visa en lätt välvning, vilken kan variera från en ädelt formad s.k. ramsnos till en lätt förhöjning över den annars raka linjen - mer utpräglad hos hanhundar. En helt rak nosrygg är tillåten, men midre önskvärd. En konkav nosrygg är däremot ett allvarligt fel.

LÄPPAR: Läpparna skall vara väl pigmenterade och åtliggande, inte allt för överhängande. De skall falla nästan lodrätt från nosen till delningspunkten och sedan följa en mjuk båge till de måttligt markerade mungiporna.

KÄKAR/TÄNDER: Käkarna skall vara kraftiga med ett regelbundet och fullständigt saxbett

KINDER: Kinderna skall vara kraftiga med väl utvecklad muskulatur.

ÖGON: Öginen skall vara medelstora, varken utstående eller djupt liggande. Mörkbrun färg är mest önskvärd. Ögonlockskanterna skall vara väl åtliggande.

ÖRON: Öronen skall vara måttligt långa, högt och brett ansatta. De skall bäras hängande tätt intill huvudet, utan vridning. Nertill skall öronen vara trubbigt avrundade. De skall vara varken för tjocka eller för tunna. Öronen skall, om de dras framåt nå ungefär till mungiporna.

HALS: Halsens längd skall harmoniera med helheten. Halsen skall gradvis vidgas ner mot skuldran. Nacken skall vara mycket muskulös och lätt välvd. Halsskinnet skall vara stramt åtliggande.

KROPP:

RYGGLINJE: Rygglinjen skall vara rak och lätt sluttande.

MANKE: Manken skall vara tydligt markerad.

RYGG: Ryggen skall vara fast och taggutskotten skall döljas av den väl utvecklade muskulaturen.

LÄNDPARTI: Ländpartiet skall vara kort, brett, muskulöst och plant eller lätt välvd. Övergången skall vara stram.

KORS: Korset skall vara väl musklat, brett och tillräkligt långt. Det skall vara lätt sluttande mot svansen, inte brant.

BRÖSTKORG: Bröstkorgen skall vara mer djup än bred, med väl markerat förbröst. Bröstbenet skall nå långt bak och ligga i jämnhöjd med armbågen. Revbenens välvning skall vara god, varken flat eller tunnformig. Även de bakre revbenen skall vara långa.

UNDERLINJE: Buklinjen skall vara stram och endast lätt uppdragen.

SVANS: Svansen skall vara högt ansatt, kraftig vid ansättningen, avsmalnande och meddellång. För jaktbruk kuperas svansen till ungefär halva längden. I vila bärs svansen hängande. I rörelse bärs den vågrätt, men inte för högt över rygglinjen eller kraftigt böjd. (I länder med kupieringsförbud får svansen vara okuperad. Den skall nå till halsen och bäras rak eller lätt sabelformad.)
FRÅN OCH MED DEN FÖRSTA JANUARI 1989 ÄR SVANSKUPERING FÖRBJUDEN I SVERIGE.

EXTREMITETER:

FRAMSTÄLL: Framifrån sett skall frambenen vara raka och paralella, från sidan sett väl ställda under kroppen.

SKULDERBLAD: Skulderbladen skall vara snedställda och väl åtliggande. Muskulaturen skall vara kraftig och torr. Vinklingen mellan skulderblad och överarm skall vara god.

ÖVERARM: Överarmarna skall vara så långa som möjligt med torr och väl utvecklad muskulatur.

ARMBÅGE: Armbågarna skall vara åtliggande men ej knipta. De skall varken vara utåt- eller inåtvridna. De skall vara placerade långt bak. Vinklingen mellan över- och under arm skall vara god.

UNDERARM: Underarmarna skall vara raka med tillräklig muskulatur och kraftig men inte grov benstomme.

HANDLOV: Handlovarna skall vara starka.

MELLANHAND: Vinkeln mot underarmen skall vara minimal, men får aldrig saknas helt.

TASSAR: Framtassarna skall vara runda till ovala, väl slutna med långsträkta välvda tår och kraftiga klor. Hårda, motståndskraftiga trampdynor. Tassarna skall vara paralella så väl stillastående som i rörelse; varken inåt- eller utåtvridna.

BAKSTÄLL: Bakstället skall vara rakt och paralellt sett bakifrån, väl vinklat och med kraftig benstomme.

LÅR: Låren skall vara långa, breda och muskulösa med god vinkel mellan bäcken och lårben.

KNÄLED: Knälederna skall vara starka. God vinkel mellan lår- och underben.

UNDERBEN: Underbenen skall vara långa, muskulösa och seniga. Vinkeln mot mellanfoten skall vara god.

HAS: Haslederna skall vara starka.

MELLANFOT: Mellanfötterna skall vara lodrättställda och kraftiga.

TASSAR: Baktassar, se framtassar.

RÖRELSER: Rörelserna skall vara vägvinnande med god steglängd fram och gott påskjut bak. Fram- och bakben skall föras rakt och paralellt. Under rörelse skall hunden ha god resning. Passgång är ej önskvärt.

HUD: Huden skall vara åtliggande utan veck.

PÄLS:

PÄLSSTRUKTUR: Pälsen skall vara kort och tät och skall kännas fast och hård. På huvud och öron skall den vara tunnare och kortare och på svansens undersida obetydligt längre. Hela kroppen skall vara täkt av päls.

FÄRG:

A) Brun, utan tecken.

B) Brun, med ett fåtal vita eller spräckliga tecken på bröst och extremiteter.

C) Mörkt brunskimmel med brunt huvud, bruna fläckar eller stänk. Grundfärgen för dessa hundar är inte brun med vitt eller vitt med brunt utan pälsen uppvisar en nära nog enhetlig blandning av brunt och vitt. På bakbenens insidor och på svansspetsen är färgen oftast ljusare.

D) Ljus brunskimmel med brunt huvud, bruna fläckar, stänk eller utan fläckar. Vid denna färgvariant förekommer brun päls i ringa utsträckning, den vita färgen dominerar.

E) Vit med brun teckning på huvudet, bruna fläckar eller stänk.

F) Svart färg i samma teckning som brun resp. brunskimmel. Gulröda tecken är tillåtna.

G) Bläs och spräckliga läppar är tillåtet.

STORLEK/VIKT:

MANKHÖJD:

HANHUND: 62 - 66 CM

TIK: 58 - 63 CM

FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömmas i förhållande till graden av avvikelse.

- Dålig resning och bristande könsprägel

- För kort nosparti

- För mycket eller för lite läppar

- För långa, korta eller tunga öron; för tätt ansatta eller vridna öron

- För ljusa ögon

- Avsaknad av högst två tänder (P1 OCH M3), dvs, av totalt 4 P1 och 2 M3 får högst 2 tänder saknas

- Löst halsskinn

- Tendens till karprygg

- För kort kors

- Dåligt vinklade bakben

- För djupt bröst

- Utåt- ellerinåtvridna armbågar; utåt- eller inåtvridna tassar, marktrånga eller markvida framben

- Lätt hjulbenhet, kohasighet eller hastrånghet

- Svans som bärs för högt över rygglinjen eller bärs kraftigt böjd

ALLVARLIGA FEL:

- Tung, lymfatisk kroppsbyggnad med grov benstomme

- Spetsigt nosparti. Konkav nosrygg

- Allt för markerat stop

- Köttfärgad eller fläckig nostryffel (med undantag för hund med vit grundfärg)

- Tångbett, helt eller delvis

- Tydlig karprygg. Lätt svankrygg

- Grund bröstkorg. Obetydligt förbröst. För flat eller tunnformig bröstkorg

- Kraftigt utåt- eller inåtvridna armbågar

- Veka mällanhänder

- Brant ställda mellanhänder. Platta tassar

- Spretiga tår

- Klumpiga rörelser

- Utpräglad kohasighet eller hjulbenhet i stående såväl som i rörelse

- Överbygdhet - Avvikelser i mankhöjd med mer än 2 uppåt eller nedåt

DISKVALIFICERANDE FEL:

- Påtagligt bristande könsprägel

- Alla former av temperamentsfel

- Avsaknad av fler än 2 av totalt4 P1 och 2 M3. Avsaknad av 1 eller flera av övriga tänder.

- Över- och underbett, korsbett i alla former

- Mycket lösa ögonlockskanter, ektroption, entroption, dubbla ögonfransar

- Uttalad svankrygg

- Deformerad bröstkorg, t ex insjunken bröstkorg
- Sporrar på bakbenen

- Läpp-, käk- eller gomspalt

- Övertaliga tänder placerade utanför tandraden

NOTA BENE: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter, som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

TESTIKLAR: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.